ANKETA POVODOM IZRADE KONCEPTA IZMJENA I DOPUNA DUP-a “ĐURAŠEVIĆI”

18 feb 2019

U izradi su 

Izmjene i dopune 

Detaljnog urbanističkog plana "Đuraševići",Opština Tivat 

Zbog potrebe uključenja javnosti u proces planiranja, sprovodi se 

A N K E T A 

koja ima za cilj da se saznaju stavovi i opredjeljenja svih zainteresovanih za planska rješenja u zahvatu 
Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Đuraševići",Opština Tivat 

ANKETA ĆE SE SPROVESTI U PERIODU OD 
13. februara do 28.februara 2019.g. 

VEOMA JE ZNAČAJNO DA UZMETE UČEŠĆE U ANKETI, 
I TIME DOPRINESETE IZRADI ŠTO KVALITETNIJEG PLANA

Anketu možete popuniti  ovdje.

post slika