APEL IZ SEKRETARIJATA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO

20 feb 2018

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo Opštine Tivat podsjeća da je Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u predhodnom periodu apelovala da se tokom zimskog perioda, odnosno prije povećanja temperature i masovnog izlijetanja imaga crvenog surlaša palmi, unište sve palme napadnute ovim štetnim organizmom.

S obzirom da je već druga polovina februara, apelujemo na sve držaoce palmi na privatnim parcelama koji nijesu izvršili uništavanje palmi napadnutih crvenim surlašem, da to obavezno što prije urade, kako bi se smanjio njegov potencijal, a samim tim i infestacija palmi.