AUTO SERVIS – “ŽIX COMPANY” D.O.O.

01 sep 2017

Obavještenje - dalje

Rješenje - dalje


Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat - dalje

Elaborat - dalje


Obavještenje o donošenju riješenja - dalje

Riješenje - dalje


Obavještenje o podnošenju zahtjeva - dalje

Dokumentacija za odlučivanje - dalje