Bike Tivat – biciklizuj svoj grad/ bike your town.

06 jul 2012

Opština Tivat sa zadovoljstvom najavljuje početak rada prvog crnogorskog Bike sharing sistema, BikeTivat - biciklizujsvoj grad/ bike your town.

OTVARANJE 07.07.2012 godine

Bike sharing sistem je javna usluga koja se sastoji od brojnih bicikala koja možete preuzeti i vratiti na brojnim tačkama duž gradskog područja: bicikla su dostupna javnosti za kratkoročnu upotrebu po povoljnim cijenama. Ovaj koncept je već prihvaćen širom Evrope u posljednjoj deceniji (npr. Parizu, Milanu, Londonu) kao održivo, brzo i pogodno prevozno sredstvo.

BikeTivat će se sastojati od šest stajališta pozicioniranih na strateškim tačkama duž šetališta u gradskom centru: u Donjoj Lastvi, u blizini crkve Sv. Roka i u blizini Stare kule, na šetalištu Seljanovo kod sjevernog ulaza u Porto Montenegro, u blizini gradskog stadiona, u ulici Palih boraca i na šetalištu Iva Vizina. Korišćenjem elektronskih kartica, svaki pojedinačni korisnik može preuzeti njegovo/njeno biciklo sa bilo kojeg biciklističkog stajališta postavljenog u gradu i vratiti ga na bilo koje drugo biciklističko stajalište na kojem ima slobodno mjesto, svakog dana od 07:00 do 23:00 sata. Elektronske kartice se mogu nabaviti online, preko web sajta www.biketivat.com, u tivatskim turističkim biroima i hotelima uključenim u projekat, po cijenama različitim za mještane i turiste. Mještani Tivta će besplatno koristiti uslugu prvih pola sata.

Bike sharing system predstavlja pilot projekat u planiranju i razvoju održivog saobraćajnog sistema za centralno područje Tivta, sa ciljem unaprijeđenja mogućnosti uživanja u lokalnim turističkim resursima i prirodnim ljepotama, ograničavajući upotrebu privatnih automobile i implementirajući turističke usluge, kao prioritet za postizanje ciljeva Nacionalne Strategije za održivi razvoj Crne Gore. Projekat je realizovan u okviru Sporazuma o saradnji za zaštitu životne sredine i između Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore i italijanskog Ministarstva za zaštitu životne sredine, kopna i mora, koje je ujedno i donator projekta, a razvijen je od strane DFS Engineering-a d.o.o. i italijanskog preduzeća Bicincittà.