Bioremedijacija zemljišta na dječijem igralištu – šesti tretman

17 maj 2013

Preduzeće “Biofor System” d.o.o. iz Zemuna, koje je izvođač postupka dekontaminacije zemljišta   putem bioremedijacije na Dječijem igralištu u Tivtu na Trgu “Dara Petkovića”  u periodu od 16.05.2013. godine do 19.05.2013. godine izvršiće šesti  tretman zemljišta.
Stručni tim “Biofor System”, čiji je vođa prof.dr. Vera Raičević, dipl.biolog, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, obaviće unošenje mikroorganizama (bakterije, plijesni) u kontaminirano zemljište, ručnu i mašinsku obradu zemljišta, kao i sjetvu travnih smješa. Inače postupak bioremedijacije zemljišta je bezopasan, koriste se mikroorganizmi koji su bezopasni i ne mogu imati nikakve štetne posledice za ljude, životinje i biljni svijet.

post slika