Bioremedijacija zemljišta na dječijem igralištu – peti tretman

30 apr 2013

Na Dječijem igralištu u Tivtu na Trgu Dara Petkovića u toku je peti tretman zemljišta u okviru postupka dekontaminacije zemljišta putem bioremedijacije od strane preduzeća “Biofor System” d.o.o. iz Zemuna koje je odbrano kao najpovoljniji ponuđač na tenderu.
U periodu od 29.04.2013. godine do 01.05.2013. godine stručni tim “Biofor System” izvršiće ručnu i mašinsku obradu zemljišta, tretiranje cijele površine parka miješanim mikrobnim populacijama koje su izolovane sa lokaciju u parku, uzorkovanje zemljišta za hemijska i mikrobiološka ispitivanja i procjenu procesa degradacije organskih zagađivača.
U ovom postupku koriste se mikroorganizmi koji su bezopasni i ne mogu imati nikakve štetne posljedice za ljude, životinje i biljni svijet.

post slika