Bioremedijacija zemljišta na dječijem igralištu

13 feb 2013

Danas je na Dječijem igralištu u Tivtu počeo postupak dekontaminacije zemljišta   putem bioremedijacije, a izvođač je preduzeće  “Biofor System” d.o.o. iz Zemuna koje je odbrano kao najpovoljniji ponuđač na tenderu. Prof.dr. Vera Raičević, dipl.biolog, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu i vođa stručnog tima “Biofor System”, objasnila je na čemu se zasniva postupak  bioremedijacije:
    “Bioremedijacija je prirodni postupak zasnovan na aktivnosti mikroorganizama, koji svojom aktivnošću degradiraju različite zagadjivače. U ovom postupku koriste se miješane mikrobne populacije (bakterije, plijesni), koje se prirodno nalaze u ovom zemljištu. One su postupkom ekstrakcije izolovane iz ovog zemljišta, umnožene u labaratorijskim uslovima i biće ponovo vraćene u većem broju u ovo zemljište. Koristeći organske zagadjivače kao svoju hranu postepeno će ih degradirati do netoksičnih produkata ugljen-dioksida i vode.
    U ovom postupku koriste se mikroorganizmi koji su bezopasni i ne mogu imati nikakve štetne posljedice za ljude, životinje i biljni svijet.”
    Iako su preporuke eksperata Svjetske zdravstvene organizacije, koji su upoznati sa rezultatima analize zemljišta na Dječijem igralištu u Tivtu, zasnovane su na dobroj higijenskoj praksi, uz uslov stabilizacije površine da bi se spriječilo stvaranje prašine, Opština Tivat je odlučila da se izvrši  uklanjanje organskih zagađivača postupkom bioremedijacije koja će biti izvršena kroz nekoliko tretmana.

post slika