Saopštenje iz Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti

12 feb 2013

Zbog lošeg stanja u kome se spomenik sakralne arhitekture II kategorije -Kompleks Gospa od Andjela i Gospa od Snijega nalazi već duže vremena, Opština Tivat  je pokrenula i sprovela više aktivnosti kako bi se u saradnji sa  Upravom za zaštitu kulturnih dobara  i Župnim uredom Perast kao vlasnikom objekta izvršila obnova ovog spomenika kulture.
    U skladu sa dogovorom sa zajedničkog sastanka predstavnika navedenih institucija, Opština Tivat je pribavila urbanističko tehničke uslove u ime vlasnika, obezbijedila geodetski snimak terena, naručila i finansirala projekat sanacije. Projekti sanacije za oba objekta predati su  Župnom uredu Perast.
Vlasnik objekta bi trebao da zatraži i dobije građevinsku dozvolu čime bi bili stečeni uslovi za nadamo se skori početak  radova na sanaciji kompleksa.