D.O.O. „Vodacom“ _dokumentacija

ODLUKE:

SO od 28.12.2012.

Odluka o imenovanju člana Odbora direktora „Vodacom“ Doo dalje

Ustanove Grada