DANI ENERGIJE U TIVTU

22 feb 2019

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj je u duhu obilježavanja dana očuvanja energije, organizovao predavanje na temu važnosti potrošnje energije i njene upotrebe kao i njenom uticaju na održivost globalnog eko sistema. Predavanja su organizovana u O.Š „Drago Milović“.

Učenici su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim oblicima energije i njene transformacije, kao i o načinima za očuvanje energije. Osim toga, predočeni su uticaji povećanja potrošnje energije na stanje životne sredine i povećanje efekta staklene bašte. Ukazano je na korišćenje energije kao glavni izvor globalnog zagrijavanja, te da konvencionalni izvori energije brzo nestaju. Predavanje je održao službenik Sekretarijata zadužen za poslove saobraćaja i energetske efikasnosti, Marinko Terzić dipl. inž.el. Učenici su pokazali zavidan nivo znanja i interesovanja iz pomenute oblasti. Zahvaljujemo se roditeljima na čiju inicijativu je pokrenuta konkretna aktivnost , kao i Upravi škole na saradnji.

 

ENERGIJA2