FINANSIJSKI SISTEM OPŠTINE TIVAT STABILAN

25 feb 2019

Opštini Tivat ne prijeti finansijska blokada niti u tom smislu postoje problemi u funkcionisanju organa lokalne uprave. Finansijski sistem Opštine Tivat je stabilan, karakteriše ga dobro ostvarenje budžeta, izmirenje svih obaveza prema partnerima-izvođačima, po osnovu otplate kredita, te redovna isplata svih zarada.

Naplata sopstvenih prihoda ostvaruje se u planiranom obimu, uz održavanje planirane dinamike rasta, po čemu Tivat prednjači među crnogorskim opštinama.

Dakle, na žalost partija i pojedinaca koji sav svoj politički i lični neuspjeh kanališu u bijes, nezadovoljstvo, i lažne informacije, partija i pojedinaca koje nemaju planove i programe već vape i priželjkuju finansijske i druge „katastrofe“ i „blokade“ – toga u slučaju Opštine Tivat neće biti.

Štaviše, podatak da Opština Tivat ima sredstva u Atlas banci, poznat je još od ranije, budući da je saopšten putem Radio Tivta i u drugim medijima.

Tim povodom, saopštavamo i da se taj iznos postepeno umanjuje. Sa tog računa se isplaćuju plate zaposlenima u organima Opštine Tivat i opštinskim preduzećima i ustanovama koji imaju tekuće račune u pomenutoj banci.

Tako da nema ni govora o bilo kakvoj finansijskoj nestabilnosti Opštine Tivat. Niti bilo kojoj drugoj.

Na teritoriji Opštine Tivat trenutno se realizuju radovi ukupne vrijednosti 4,37 miliona eura.

U toku je adaptacija, vrijedna 176 hiljada eura, ljetnjikovca Buća koji koristi JU Muzej i galerija Tivat, te rekonstrukcija objekta Centra za kulturu za šta je opredijeljeno 365 hiljada eura. Na poluostrvu Luštica nastavljena je izgradnja druge faze saobraćajnice MR1, što je investicija od 2,98 miliona eura, kao i šetališta Lungo mare Krašići vrijednog 747 hiljada eura.

U toku je završetak prve faze sanacije pomoćnog terena Arsenal, za šta je opredijeljeno 54 hiljade eura, koliko i za nastavak radova na kanalizaciji u Donjoj Lastvi. Uskoro počinje izgradnja Centra za djecu sa smetnjama u razvoju, slijedi i realizacija mnogih drugih projekata, a na sjednici Skupštine opštine u četvrtak, 28. februara biće razmatran predlog Odluke o učešću Opštine Tivat u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja za potrebe penzionera sa teritorije Opštine.

 

SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE