DECEMBAR 2015

08 dec 2015

- 31.12.2015. - Ugovor o djelu

- 30.12.2015. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "Sirena Company" d.o.o. Tivat

- 30.12.2015. - Ugovor o zakupu privremene lokacije - Opštine Tivat i "Allegra" d.o.o. Tivat

- 28.12.2015. - Odluka o prodaji zemljišta UP 438-140 - dalje

- 28.12.2015. - Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnjanja u Posl.br 1055/13 - dalje

- 28.12.2015. - Odluka o davanju saglasnosti za ispravku granica - dalje

- 25.12.2015. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "Incom" d.o.o. Podgorica

- 23.12.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Nikola Radulović i "C Group" d.o.o.

- 23.12.2015. - Ugovor o nabavci i ugradnji robe - Opština Tivat i "Temko" d.o.o. Nikšić

- 23.12.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Bratić Deni i Igor

- 22.12.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Dejan Stanković

- 22.12.2015. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "Ađi Invest" d.o.o. Nikšić

- 21.12.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Ljiljana Bigić

- 21.12.2015. - Ugovor o zakupu privremene lokacije - Opštine Tivat i "Tabacco s Press" d.o.o. Podgorica

- 21.12.2015. - Ugovor o zakupu privremene lokacije - Opštine Tivat i "Kaluđerović-S" d.o.o. Tivat

- 16.12.2015. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "Incom" d.o.o. Podgorica

- 15.12.2015. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "Ipanema" d.o.o. Tivat

- 15.12.2015. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "E Viva Bocca" d.o.o. Tivat

- 15.12.2015. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "BSD-Seljanovo" d.o.o. Tivat

- 15.12.2015. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "Larisa Company" d.o.o. Tivat

- 12.12.2015. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "Abudanca" d.o.o. Tivat

- 09.12.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Bogdanova Olga

- 09.12.2015. - Ugovor o razmjeni nepokretnosti - Opština Tivat i Stanković Dejan

- 08.12.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Kustudić Ema i Stanko

- 07.12.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Zarinka Gavrilovska

- 07.12.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Marković Ana i Anton

- 07.12.2015. - Ugovor za pružanje usluga - Opština Tivat i "Urbi.Pro" d.o.o. Podgorica

- 07.12.2015. - Ugovor o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti u svojini Opštine Tivat bez naknade - Vlada Crne Gore - Ministarstvo finansija

- 04.12.2015. - Ugovor- Godišnja pretplata na ravnu bazu Paragraf Lex

- 03.12.2015. - Ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju lokalnih puteva - Opština Tivat i "Carinvest" d.o.o. Kotor

- 03.12.2015. - Ugovor o izvođenju radova na izgradnji ulice u Donjoj Lastvi - Opština Tivat i "Carinvest" d.o.o. Kotor

- 02.12.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Efimov Viacheslav i Yana

- 01.12.2015. - Ugovor o nabavci i ugrdanji robe - Opština Tivat i "Eurotim" d.o.o. Split