DIGITALNE INOVACIJE U JAVNOJ UPRAVI

13 nov 2017

Britanska ambasada i Udruženje britanskih alumnista u Crnoj gori (MAUK) organizovali su, u četvrtak 9. novembra forum “Digitalne inovacije u javnoj upravi – budućnost Crne Gore”. Radionica “Dizajniranje javnih usluga za digitalno doba” sa Dominikom Kempbelom (FutureGov, London, UK), na drugom Forumu “Inovacije mijenjaju Crnu Goru” održana je u petak 10. novembra.

Radionica je bila namijenjena službenicima u javnoj upravi Crne Gore i drugim učesnicima civilnog društva koji se bave reformama javne uprave. Cilj radionice bio je sticanje znanja i vještina o novim, modernim javnim servisima i korišćenju modernih tehnologija za interakciju sa građanima kao krajnjim korisnicima. Forumu su prisustvovali, ispred opštine Tivat Tanja Kaženegra, rukovoditeljka Službe Glavnog administratora, Nataša Raičević, samostalna savjetnica III za internet prezentaciju i prevođenje, Nataša Lutovac, samostalna savjetnica III za pravne poslove iTeodora Baldić pripravnica.

Inovacije4

Inovacije2

Inovacije7

post slika