Direkcija za imovinu i zastupanje – SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

29 dec 2016

- Tražena informacija na zahtjev Matijević Maria 0608-465-up-212 od 13.05.2019. godine - PDF

- Tražena informacija na zahtjev Škanata Sonje 0608-464-up-22/1 od 28.02.2018.god - PDF

- Tražena informacija na zahtjev Siniše Lukovića 0608-464-up-11/1 od 07.02.2018. god - PDF

- Tražena informacija na zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS - 0608-355-up-146/1 od 20.12.2017. god - dalje

- Tražena informacija na zahtjev Marije Borilović - 0608-462-up-75/1 od 01.09.2017.god - dalje

- Tražena informacija na zahtjev Budimira Cupare - 0608-460-up-394/2-2016 od 18.05.2017.god. - dalje

- Tražena informacija na zahtjev Kostić S. Božidara - 0608-465-up-26/1 od 09.03.2017 - dalje

- Tražena informacija na zahtjev Jovanović Ljubice - 0608-360-up-387 od 12.12.2016.godine - dalje