Direkcija za investicije i razvoj – SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

04 apr 2014
Tražena informacija prema dopisu: 

- Dolfi doo Tivat br. 1904-404-up-250 - detaljnije

- MANSA br. 0708-404-up-180/1 od 01.06.2016. godine - detaljnije

- MANSA br. 0708-404-up-171/1 od 01.06.2016. godine - detaljnije

- MANSA br. 0708-360-up-117 od 14.04.2016. godine - detaljnije

- Zlatan Perak  - 0706-340-up-90 od 30.03.2016 godine - detaljnije

- NVO Tivatska antikorupcijska akcija br. 0708-444-up-42 od 03.03.2016. godine - detaljnije

- NVO Tivatska antikorupcijska akcija br. 0708-444-up-31 od 23.02.2016. godine - detaljnije

- NVO Institut alternativa br. 0708-404-up-47 od 03.03.2016. godine - detaljnije


- Siniša Luković - 0708-444-up-140 od 20.10.2015. godine - detaljnije
 
- NVO Tivatska antikorupcijska akcija br. 0708-444-up-56 od 02.06.2015. godine:
- NVO Tivatska antikorupcijska akcija br. 0708-444-up-43 od 14.04.2015. godine - detaljnije
 
- NVO Tivatska antikorupcijska akcija br. 0708-444-up-26 od 01.04.2015. godine:

- NVO Institut alternativa br. 0708-404-up-20 od 05.03.2015. godine - detaljnije

- NVO Tivatska antikorupcijska akcija br. 0708-444-up-17 od 24.02.2015. godine - detaljnije


 - NVO Tivatska antikorupcijska akcija br. 0708-444-up-112 od 02.12.2014. godine - detaljnije

- MANSA br. 0708-404-up-106 od 14.11.2014. godine - detaljnije

- MANSA br. 0708-404-up-98 od 20.10.2014. godine - detaljnije

- NVO Tivatska antikorupcijska akcija br. 0708-360-up-78 od 18.08.2014. godine - detaljnije

- NVO Tivatska antikorupcijska akcija br. 0708-340-up-80 od 18.08.2014. godine - detaljnije

- MANSA br. 0708-404-up-68 od 07.07.2014. godine - detaljnije

- MANSA br. 0708-404-up-41 od 31.03.2014. godine - detaljnije