Direktorica Dnevnog centra podnijela ostavku

09 feb 2021

-Lokalna uprava ukazuje na neregularnosti u radu ove ustanove-

Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović rad nedavno osnovane JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju” Tivat, ocijenio je kao “eklatantan primjer načina rada prethodne DPS vlasti”. On je na danas održanoj press konferenciji kazao kako je to “način rada po kojem cilj ne opravdava sredstva, a partijsko zapošljavanje biva važnije od same svrhe postojanja ovakve ustanove, a to je briga o jednoj od najranjivijih kategorija stanovništva”. Komnenović je prisutne podsjetio da je Dnevni centar otvoren 12.08.2020., kada je javnosti predstavljen objekat od 680m2, posebno ističući da korisnici ove ustanove za rad i boravak imaju svega 100, od ukupnih 240m2. Kao veliki propust, predsjednik opštine je naveo nepostojanje dvorišta, nepotrebno gomilanje administracije na uštrb stručnog kadra koji radi sa korisnicima.

Obaviješten sam od strane novog upravnog odbora ove javne ustanove, da je Snežana Matijević podnijela ostavku na mjesto direktorice Dnevnog centra. Smatram ovo njenim moralnim činom i da se ona na taj način pozicionira prema ovom problemu. Stvoreni su uslovi da se izabere nova upravljačka struktura, koja će donijeti novu sistematizaciju, a mi ćemo insistirati na smanjenju broja administrativnih radnika, kako bi prostor koji oni sada koriste bio upodobljen za rad sa djecom korisnicima”, naglasio je Komnenović. “Apsolutni cilj ove vlasti je depolitizacija tivatskih ustanova i organizacija”, zaključio je on.

Potpredsjednik opštine Goran Božović problematizovao je činjenicu da je tadašnja lokalna uprava potpisala ugovor o djelu sa izvjesnom Ivanom Šuković, vrijedan 450€, radi pružanja stručne podrške u izradi sistematizacije za Dnevni centar, što je po Statutu nadležnost direktora ustanove. “Interesantno je da je Pravilnik o sistematizaciji donešen 10.01.2020., da je ugovor sa ovim licem o izradi Pravilnika potpisan 30.01.2020., a isti je zaveden 22.04.2020., što jasno navodi na to da je ugovor sačinjen retroaktivno”, rekao je Božović.

Sa istom osobom 1. juna direktorica Dnevnog centra zaključuje novi ugovor o djelu za izradu Plana i programa ove ustanove, vrijedan 500€, što je takođe posao direktora ustanove. Izvjesna Ivana Šuković, tada zaposlena u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, na mjestu načelnice Direkcije za razvoj usluga, po Zakonu o državnim službenicima nije smjela za novčanu nadoknadu pružati ove usluge Dnevnom centru. Takođe, to nije smjela jer je kasnije učestvovala u procesu licenciranja Dnevnog centra”, navodi potpredsjednik opštine i zaključuje da je u pitanju klasični primjer sukoba interesa.

Božović je ukazao i na nezakonitost radnog angažmana pomoćnika direktora ove ustanove, koji je zaposlen tako što je došlo do dopune sistematizacije 6.05.2020., na koju nadležni Sekretarijat nije dao saglasnost. “Na to mjesto uhljebio se zet Jovanke Laličić – predsjednice OO DPS Tivat, odbornice i poslanice u Skupštini Crne Gore. Po statutu saglasnost na taj pravilnik daje nadležni organ Opštine. Možemo zaključiti da je to lice nezakonito zasnovalo radni odnos i pozivam novo rukovodstvo da raskine ovaj ugovor o radu”, naveo je Božović.

On je sistematizaciju Dnevnog centra nazvao skandaloznom, sa 21 radnim mjestom i 24 izvršioca, od čega je 9 administrativnih radnika, dok je problem manjak stručnog kadra. Iako je objekat otvoren u avgustu, u junu i julu zaposleno je preko 20 lica, dok su korisnici u objekat ušli u oktobru. Božović je takođe problematizavao činjenicu da su ugovori o privremenim i povremenim poslovima sklapani u avgustu pred lokane izbore, što ocjenjuje primjerom kupovine glasova. Lokalna uprava zatekla je u Dnevnom centru i dvije osobe koje su bile angažovane po osnovu ugovora o dopunskom radu, svaki vrijedan 350€ mjesečno, a nikada se nisu ni pojavile na poslu. Potpredsjednik Božović najavio je hitnu racionalizaciju broja zaposlenih, u korist stručnog kadra koji direktno pruža potrebne usluge djeci i mladima, kao krajnjim korisnicima Dnevnog centra.

post slika