Donatorski ručak i okrugli sto

19 mar 2008

U petak u hotelu „Palma“ sa početkom u 12 časova u organizaciji Intersektorskog tima za monitoring i evaulaciju za LPA pod pokroviteljstvom UNICEF-a i Centra za razvoj nevladinih organizacija biće organizovan Donatorski ručak i okrugli sto. Cilj okruglog stola je upoznavanje predstavnika profitnog sektora sa dokumentom i trenutnim statusom realizacije LPA kao i sa potrebom finansiranja pojedinih aktivanosti definisanih LPA za djecu. Donacije skupljene ovom prilikom biće utrošene za poboljšanje uslova u obrazovanju O.Š.“Drago Milović“, (zamjenu stolarije, mokri čvor).