Dopuna dnevnog reda VIII sjednice Skupštine opštine Tivat

01. Predlog Odluke o davanju na korišćenje posl prostorije JP MD PDF

02. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika Opštine dr Andrija Petković PDF

03. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika Opštine Jovan Brinić PDF

04. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU CZK o imenovanju poslovnog direktora PDF

05. Predlog Odluke o prestanku mandata jednoj članici OD DOO ViK PDF

06. Predlog Odluke o razrješenju predsjednice UO JU Dnevni centar PDF

07. Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija WORD

08. Predlog Odluke o imenovanju predsjednice UO JU Dnevni centar PDF

09. Predlog Odluke o prestanku mandata jednom članu Odbora direktora DOO Autobuska stanica Tivat WORD

10. Predlog predsjednika Opštine za dopunu dnevnog reda PDF

11. Predlog predsjednika Skupštine za dopunu dnevnog reda PDF

 

Ustanove Grada