Dopunski materijal za IX sjednicu Skupštine opštine Tivat

oo. Zapisnik o radu VIII sjednice detaljnije

01. Izvještaj o realizaciji obavljanja komunalne djelatnosti DOO PPOV za 2021 g detaljnije

02. Predlog odluke o prestanku mandata jednom članu OD DOO Parking servis detaljnije

03. Program rada Skupštine opštine Tivat za 2023 godinu detaljnije

Ustanove Grada