Dopunski materijal za X sjednicu Skupštine opštine Tivat

Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora društvene djelatnosti WORD

Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i propise WORD

Predlog za zamjenu odbornika PDF

Ustanove Grada