Dopuna dnevnog reda XIV sjednice SO Tivat

20 dec 2023
01. Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO Parking servis za 2024.g detaljnije
02. Plan i program rada JU Dnevni centar sa finansijskim planom za 2024 g detaljnije
03. Plan i program rada JU Gradska biblioteka Tivat sa finansijskim planom za 2024g detaljnije
04. Predlog Lokalnog plana kontrole populacije pasa na teritoriji opštine Tivat 2024-2029 detaljnije
05. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o podjeli MZ Lastva Seljanovo detaljnije
06. Predlog Odluke o dopuni Odluke o izgradnji lokalnih obj od opšteg int detaljnije
07. Predlog Odluke o izgradnji lokalnog obj od opšteg int-pristupni put golf zoni detaljnije
08. Program rada Turističke organizacije Tivat sa finansijskim planom za 2024.g detaljnije
09. Predlog predsjednika Opštine, Željka Komnenovića, o davanju saglasnosti na raskid ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Brand New Tivat detaljnije
10. Amandman na Predlog Odluke o budžetu Opštine Tivat za 2024.godinu. detaljnije
11. Program uređenja prostora za opštinu Tivat za 2024.godinu detaljnije post slika