DRUGO TRETIRANJE PALMI, VRSTE KANARSKA DATULA PHOENIX CANARIENSIS, NA JAVNIM POVRŠINAMA

08 okt 2015

Obizirom, na pojavu štetočine crvenog palminog surlaša Rhynchophorus ferrugineus u Tivtu, od strane Fitosanitarne inspekcije naložene su mjere suzbijanja širenja ove štetočine . U periodu od 12.10.2015.godine, započeti će drugo tretiranje palmi, vrste Kanarska datula Phoenix canariensis, na javnim površinama.

Tretiranje vrši ovlašćena firma DOO „Vetrinum“ iz Ulcinja uz nadzor stručnog lica iz DOO“Komunalno“ Tivat. Sa tretiranjem će se početi od šetališta Pine na palmama ispred ugostiteljskih objekata od 7h ujutro u parkovima u centru grada i dalje od Seljanova prema Donjoj Lastvi do crkve Sv. Roka. U slučaju nepovoljnih vremnskih uslova ( vjetar, kiša) tretiranje će se odložiti, očemu će se javnost obavjestiti.
Obavještavaju se pčalari sa područja Tivta da od navedenog perioda zaštite pčelinja društva. Tretiranje će se vršiti sa insekticidom, čija je aktivna materija dimetoat , trgovački naziv „ Dimetogal“.
Pozivamo privatne vlasnike koji u svojim dvorištima imaju ovu vrstu palmi da radi zaštite palmi i spriječavanja širenja da se odazovu akciji tretiranja svojih palmi. Tretiranje vrši DOO „Vetrinum“ iz Ulcinja, broj telefona 069031537 ili na telefone u DOO „Komunalno“ 671039 i Opštini Tivat 661320 .

 

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

post slika