Strateška procjena uticaja na životnu sredinu – DUP Servisna zona Luštica

17 sep 2015

Programski zadatak - dalje

Odluka - dalje


Na osnovu člana 9 i člana 10 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (''Službeni list CG'', broj 80/05, 73/10, 40/11, 59/11), Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, donio je Predlog Odluke o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za DUP Servisna zona Luštica, broj 0905-353-865 od 14.09.2015. godine.

Mišljenje na Predlog Odluke o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za DUP Servisna zona Luštica, u pisanoj formi, u roku od 15 dana, možete poslati na adresu:

OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Trg magnolija br 1
85320 Tivat

Predlog Odluke - dalje