EDUKACIJA “JAČANJE KAPACITETA LOKALNIH SAMOUPRAVA KROZ EDUKACIJU TIMOVA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST”

13 mar 2019

Predstavnici Opštine i Komunalnog doo Tivat, ove sedmice borave u Hrvatskoj, na edukaciji pod nazivom „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava kroz edukaciju EE timova“. Ova edukacija je jedna od aktivnosti projekta „IRENE: Interregional Renewable & ENErgy efficiency network“ koji se sprovodi u sklopu  Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Cilj ove aktivnosti je proširiti znanje i ojačati kapacitete timova za energetsku efikasnost iz tri grada: Zadra, Mostara i Tivta, u području planiranja, razvijanja i implementacije projekata vezanih za energetsku efikasnost te korišćenje obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Stečenim znanjem i usavršenim vještinama u navedenom području EE timovi  će pružati savjete i tehničku podršku javnim institucijama i građanima. Edukacija se održava u gradu Koprivnica (Hrvatska) koja je poznata po implementaciji inovativnih rješenja u području energetske efikasnosti.

Glavni cilj projekta IRENE je zaštita i očuvanje okoline te podsticanje održivog korišćenja prirodnih resursa u prekograničnim područjima kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sistema upravljanja energijom kao i podsticanje energetske efikasnosti te korišćenja sistema obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Vodeći partner projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a pored Opštine Tivat partneri su Zadarska županija, NVO Eko Centar Delfin, Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH i Grad Mostar. Ukupno vrijednost projekta je oko 1,915,820.00 eura, od čega Opštini Tivat pripada  308,175.00 eura.

Jacanje kapaciteta2

post slika