EDUKATIVNI FILM “KORAK DO DNA” PRIKAZAN TIVATSKIM SREDNJOŠKOLCIMA

14 mar 2013

U cilju edukacije učenika srednje škole Mladost u Tivtu i u okviru predmeta zdravi stilovi života, koordinatorka Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti mr.Darka Ognjanović  prikazala je edukativni film „Korak do dna“ koji je uradilo udruženje „Dobri ljudi“ i AKTeatar iz Valjeva sa kojima je Kancelarija ostvarila saradnju.
Film je namenjen mladima uzrasta 13 – 18 godina, u cilju skretanja pažnje na posledice koje nastaju prilikom zloupotrebe alkohola i najraširenijih psihoaktivnih supstanci kod mladih (marihuane, ekstazija i heroina). Film ukazuje na predrasude u vezi sa zloupotrebom alkohola i droga, ali daje i odgovore na najčešće dileme oko  uzroka, efekata i posledica koje izaziva zloupotreba PAS-i, podstiče na konstruktivnu organizaciju slobodnog vremena i aktivno rešavanje problema.

Ovaj tridesetominutni film je izazvao pažnju , a edukativni cilj je postignut jer su učenici i sami pokazali svoja stečena znanja  kasnije u radionoci koju je vodila koordinatorka uz asistenciju vršnjačke edukatorke Jelene Ljubojević i pripravnice Ivone Vukajlović.Aktivno su učestvovali u podgrupama a predstavnici podgrupa su prezentovali svima teme na kojima su radili „Tabletomanija“, “Alkoholizam“, “Heron-uzroci i posledice“, “Marihuana – posledice“. Času je prisustvovao i profesor Ivo Lekić koji predaje časove iz predmeta zdravi stilovi života.

 

post slika