Efikasan i ekonomičan rad Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor

26 jan 2021

-Sa redovne press konferencije Opštine Tivat-

U periodu od 27. novembra 2020. do 22. januara 2021. Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat izrekao je 85 prekršajnih naloga i naplatio 11.230€ po istom osnovu, saopšteno je na danas održanoj press konferenciji tivatske lokalne uprave. O radu pomenutog organa i uopšte o komunalnim problemima i aktivnostima na ovom polju, govorili su predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović i v.d. sekretarka Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Jelena Šćekić.

Ovaj organ nastao je spajanjem nekadašnje Komunalne policije i Uprave za inspekcijske poslove u kojima su bile zaposlene 22 osobe. Novoformirani sekretarijat broji 12 zaposlenih i za kratko vrijeme je pokazao zavidne rezultate“, naglasio je predsjednik Opštine i istakao da je cilj lokalne uprave zadovoljstvo građana pruženim uslugama i komunalnim redom. „Ogroman je broj naslijeđenih problema i ne možemo očekivati da se oni riješe odjednom, međutim sigurno je da ćemo ih što prije rješavati. U ovom smislu od centralnih vlasti očekujemo da krenu u kadrovske promjene, kako bismo probleme rješavali sistemski u koordianciji sa državom i njenim inspekcijskim organima“, naveo je Komnenović.

On je ukazao na činjenicu da su u prethodna dva mjeseca enormno smanjeni operativni troškovi rada komunalne policije i inspekcije, pa je tako za troškove goriva potrošeno 296,4€, dok je u istom periodu 2019. u ove svrhe potrošeno 750€. Sekretarijat je sada smješten u novoj zgradi Opštine Tivat, što doprinosi boljoj interakciji sa ostalim organima i službama lokalne uprave.

Sekretarka Jelena Šćekić naglasila je da komunalna inspekcija trenutno vrši obilazak ugostiteljskih objekata u Tivtu i ukazuje vlasnicima na zakonsku obavezu ugradnje limitatora buke. „Pred nama je i aktivnost kontrole privremenih objekata, po novom zakonu nama je pripala kontrola i privremenih obejakta u zoni morskog dobra“, navela je Šćekić.

Na konferenciji za medije moglo se čuti kako su u prethodnom periodu izricane visoke pojedinačne kazne, i do 2000€. „Insistiram na striktnom poštovanju zakona i primjeni neselektivne pravde i odgovorno tvrdim da ovaj organ više nikada neće biti alatka ma koje partije“, rekao je Komnenović. On je podsjetio na problem lutajućih goveda koja ugrožavaju saobraćaj, imovinu i život građana: „U direktnom smo dijalogu sa Opštnom Kotor i ovaj će se problem rješavati sistemski i sistematski, u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove.

Novinari su iskazali interesovanje za nelegalno deponovanje šuta i zemlje na lokaciji nekadašnjeg poljoprivrednog dobra „Montepranzo“ u blizini Aerodroma, ali i za temu kontrole taksi prevoza u Tivtu. „Imali smo nekoliko sastanaka sa Regionalnim vodovodom koji sprovodi pomenute radove i uprkos obećanjima još uvijek nemamo konkretne rezultate. Po evidenciji koju imam, do kraja prošle godine na ovoj lokaciji istovareno je oko 960 kamiona, a ove godine 14 kamiona zemlje i šuta. Naložio sam da se sa ovom praksom prekine. Mi smo se usaglasili sa Regionalnim vodovodom da se ova lokacija sanira u što kraćem roku i javno ih pozivam da ispoštuju naš dogovor“, rekao je predsjednik opštine. On je najavio izradu Katastra opštinske imovine, dok su iz Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor napomenuli da vrše redovne kontrole taksi vozila, ali i teretnih vozila.

Broj telefona Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor je (032) 661-307, dok je dežurni broj Komunalne policije 069 328-434, a građani komunalni problem mogu prijaviti i putem Sistema 48 na tivat.sistem48.me.

post slika