Etički kodeks

28 okt 2009

Na sjendici održanoj  28.septembra 2009.godine usvojeni su Etički kodeks izabranih predstavnika/ca i funkcionera/kiu te Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u opštini Tivat

 

Etički kodeks izabranih predstavnika/ca i finkcionera/ki u opštini Tivat - WORD

 

Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u opštini Tivat - WORD

S T V A R A J M O  P O V J E R E Nj E