SO od 28.09.2009.

28 okt 2009

Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa izabranih predstavnika/ca i funkcionera/ki u opštini Tivat – WORD

Etički kodeks izabranih predstavnika/ca i finkcionera/ki u opštini Tivat – WORD 

Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u opštini Tivat – WORD

Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u opšstini Tivat – WORD

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – WORD

Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat – WORD

Odluka o prihvatanju inicijative za realizaciju saradnje i bratimljenja sa gradom Aleksinom – Tulska oblast, Ruska Federacija – WORD

Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat Gradiošnica – WORD

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog  urbanističkog plana  Tivta za područje DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica – WORD

Odluka o  imenovanju članova Tima za praćenje realizacije Programa borbe protiv Korupcije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Tivat – WORD