Finansiranje političkih partija za 2022.godinu

Kartice plaćanja za mart 2022. PDF

Kartice plaćanja za januar i februar 2022. PDF

Kartice plaćanja za ženske organizacije za januar i februar 2022.PDF

Ustanove Grada