GLAVNA KNJIGA 2013

27 dec 2013

OBRAĐIVAČ

PREDMET

(naziv I nosilac)

FAZA

1. Biljana Krivokapić

Pogon za izradu kovanog gvožđa i rezanog kamena

Veljić Company” d.o.o., Tivat

Rješenje-nije potrebna procjena uticaja