GLAVNA KNJIGA 2011

27 dec 2013

OBRAĐIVAČ

PREDMET

(naziv I nosilac)

FAZA

1. Marija Nikolić

Izgradnja priobalnog kolektora Krašići – Đuraševići

JP „Vodovod i kanalizacija“, Tivat

 

Data saglasnost na elaborat

2. Marija Nikolić

Izgradnja tranzitnog vodovodnog cjevovoda Regionalni cjevovod Solila sistem RZ Radovići

Rekonstrukcija postojećeg distributivnog vodovodnog cjevovoda od Solila do Krašića

JP Vodovod i kanalizacija”, Tivat

 

 

Rješenje-nije potrebna procjena uticaja

3. Marija Nikolić

Rekonstrukcija primarne i sekundarne vodovodne mreže za naselja Gradiošnica i Vrijes I

JP Vodovod i kanalizacija”, Tivat

 

 

Rješenje-nije potrebna procjena uticaja