Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine_ARHIVA

– Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2022. godinu – detaljnije

– Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2021. godinu – detaljnije

– Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2020. godinu – detaljnije

– Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2019. godinu – detaljnije

– Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2018. godinu – detaljnije

– Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2017. godinu – detaljnije

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2016. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2015. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2014. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2013. godinu – dalje 

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2012. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2011. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2010. godinu – dalje

Ustanove Grada