Intervju generalnog direktora za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u Ministarstvu javne uprave Dušana Polovića

04 dec 2019

NOVO u crnogorskoj javnoj upravi - organima državne uprave, lokalne samouprave i drugih:

Generalni direktor za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u Ministarstvu javne uprave Dušan Pavlović najavljuje u svom intervjuu za Pobjedu:

Zakonom o elektronskoj upravi dodatno će se urediti razvoj elektronske uprave u Crnoj Gori, na svim nivoma pružanja usluga - javne uprave, organa državne uprave, lokalne samouprave i drugih kao što su državne agencije, državni fondovi i drugi nosioci javnih ovlašćenja.

Ovim dokumentom uspostavlja se Savjet za elektronsku upravu koji će razmatrati stručna pitanja, koordinirati razvojem, kao i predlagati mjere u oblasti elektronske uprave. Normira se i uvođenje nacionalnih sistema za elektronsku identifikaciju i elektronsku naplatu administrativnih taksi. Uvodi se periodična revizija informacionih sistema organa državne uprave, kao i uspostavljanje kataloga elektronskih usluga.

Polović je kazao i da je Zakonom predviđena elektronska razmjena podataka između državnih organa i organa državne uprave preko jedinstvenog informacionog sistema i da će se njegovom primjenom stvoriti uslovi za unapređenje efikasnosti i efektivnosti rada javne uprave, a posebno uslovi koji se odnose na pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti.

Detalji u nastavku:

https://www.pobjeda.me/clanak/polovic-gradani-ce-dobiti-sigurniji-i-laksi-pristup-uslugama-javne-uprave?fbclid=IwAR0ma4wJU26-rgCmdEkzbKMGV4xNwJzq6gkQyXJLyaF35gG5Yl6yKU69OC8