IZGRADNJA LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA – JAVNOG PROLAZA ISPOD LOKALNOG PUTA TIVAT-RADOVIĆI

28 dec 2016

Odluka o izgradnji - dalje

Programski zadatak sa elementima UTU - dalje


Izvještaj o Javnoj raspravi - dalje


Program Javne rasprave - dalje

Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa - dalje

Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU - dalje

Inicijativa sa idejnim rješenjem - dalje