Izrada Katastra stabala sa ocjenom zdravstvenog stanja užeg gradskog jezgra

30 sep 2013

Katastar stabala sa ocjenom zdravstvenog stanja užeg gradskog jezgra - dalje

Odluka o izradi Katastra stabala - dalje

Rješenje o formiranju Radnog tima - dalje