Izvještaj sa prvog dijela IV sjednice Odbora povjerenika

19 maj 2022

Juče je u Opštini Tivat održan prvi dio četvrtog po redu zasjedanja Odbora povjerenika, kojim je predsjedavao Spasoje Ljesar. Od ukupno 27 predloženih tačaka dnevnog reda, povjerenici su raspravu i odlučivanje o 11 tačaka odložili za nastavak zasijedanja, čiji će termin biti utvrđen naknadno. Pored pet povjerenika, sjednici su prisustvovali i predsjednik opštine Željko Komnenović, potpredsjednici Vladimir Arsić i Goran Božović, kao i rukovodioci organa lokalne uprave i predstavnici više opštinskih preduzeća.

Zbog obimnosti tačaka, za nastavak IV sjednice ostavljene su rasprave o Izvještaju o radu predsjednika opštine i organa lokalne uprave i službi za 2021. godinu, Odluci o prenosu Vladi prava raspolaganja opštinskim zemljištem u Mrčevcu i Đuraševićima, te odlukama o davanju na korišćenje opštinskih prostorija Mjesnoj zajednici Tivat – Centar i Upravi prihoda i carina – Ekspozituri Tivat. Odložena je i rasprava o Odluci o davanju na korištenje sportskih terena FK Arsenal, kao i o Planu i programu rada doo „Autobuska stanica“ Tivat sa finansijskim planom za 2022. godinu.

Povjerenici su usvojili zapisnik sa III sjednice i jednoglasno izglasali Odluku o naknadama za korišćenje opštinskih puteva opštine Tivat (obrađivač Sekretarijat za finansije), Program uređenja prostora opštine Tivat za 2022. godinu, koji je pripremila Direkcija za investicije, kao i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat, čiji je obrađivač Sekretarijat za uređenje prostora.

Ovaj opštinski Sekretarijat pripremio je još dvije odluke iz svoje nadležnosti, koje su juče takođe jednoglasno usvojene: Odluku o donošenju Programa poboljšanja energetske efikasnosti Opštine Tivat za period od 2021. do 2023. godine i Odluku o davanju saglasnosti za pristupanje Sporazumu gradonačelnika Evrope – Intenziviranje aktivnosti za pravedniju, klimatski neutralnu Evropu. Usvojen je i Plan upravljanja za Veliki gradski park za period od 2022. do 2026. godine. Predlog Plana pripremilo je tivatsko Komunalno preduzeće, koje upravlja parkom, dok funkciju nadzora vrši Sekretarijat za uređenje prostora.

Za nastavak zasijedanja, nakon duže rasprave, odloženo je odlučivanje o tačkama dnevnog reda koje su se odnosile na stavljanje van snage odluka o ustupanju prostora na korišćenje Organizaciji žena, bućarskim klubovima Vrmac i Budućnost i NVO Dux Croatorum. Predlagač ovih tačaka, predsjednik opštine Željko Komnenović, kazao je da predmetne odluke nisu u skladu sa Zakonom o državnoj imovini, što je utvrdio i inspekcijski organ Ministarstva finansija, te da Opština Tivat uvažava i želi da sačuva sva prava manjinskih naroda, ali da mora postupati u skladu sa Zakonom. “A Zakon i nalaz inspekcijskog organa Ministarstva obavezuje nas da ove odluke stavimo van snage. Opština nema nikakvu namjeru represivnog postupanja prema pomenutim organizacijama, već je cilj naći razumno, pravedno i zakonito rješenje za problem, koji je naslijeđen i posljedica je propusta u Zakonu, na čijim se izmjenama radi“ poručio je Komnenović, koji je otkrio da se radi na rješenju u vidu sporazuma i da se po tom pitanju čeka povratna informacija od Ministarstva, kao i da isti problem imaju i druge crnogorske opštine. Odbor povjerenika saglasio se da je neophodno urediti odnose Opštine i ovih organizacija u skladu sa Zakonom. Povjerenik Marko Vukašević ocijenio je da je nastala situacija posljedica nesaradnje lokalnih samouprava i državnih organa nadležnih za državnu imovinu, a Novica Vuković tražio je od Opštine i Direkcije za imovinsko-pravne poslove da za nastavak zasijedanja Odbora, pripremi i predlog modela kako da se problem premosti u najboljem interesu svih strana.

Odloženo je i odlučivanje o predlogu Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe izjavljene na presudu Osnovnog suda u Kotoru. Riječ je o sporu velike vrijednosti, koji je pokrenut zbog procesa eksproprijacije zemljišta na lokalitetu Klačina i za koji je utvrđeno da su iscprljene sve pravne mogućnosti, te da bi Opština Tivat trpila samo dodatne troškove nastavkom sudskog procesa. Budući da je žalba uložena u januaru, Odbor je odlučio da sačeka informaciju o ishodu iste, do nastavka zasijedanja.

Zbog formalno-pravnih razloga, juče nije usvojena Odluka o davanju saglasnosti za davanje u zakup stana u Zgradi solidarnosti na Seljanovu porodici u stanju socijalne potrebe, već je po predlogu povjerenika Gorana Sindika, odlučeno da se za razmatranje na narednom zasjedanju pripremi novi predlog ove Odluke, u kom će biti otklonjene pravne nejasnoće.

Jednoglasnom podrškom povjerenika izmijenjena je Odluka od pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite, kojom se iznos naknade za novorođenu djecu sa dosadašnjih 120 eura povećava na 500 eura. Potpredsjednik Goran Božović objasnio je da je donošenje ove izmjene neophodno za pružanje elementarne podrške tivatskim porodicama, imajući u vidu ubrzani razvoj grada i rast standarda života. Kazao je i da je ova Odluka predložena Skupštini prije 7 mjeseci, te da su za ovu svrhu sredstva obezbijeđena u budžetu za 2022. godinu. Jednoglasno je podržana i izmjena Odluke o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomskih studija, čime je iznos studentske nagrade uvećan na 1000 eura, novčane nagrade za učenike nosioce diplome Luča i đake generacije na 200 eura, a izvršena je i kategorizacija novčanih nagrada za učenike koji ostvaruju uspjehe na državnim i međunarodnim takmičenjima.

Povjerenici su usvojili Plan i program rada doo „Vodovod i kanalizacija“ Tivat sa finansijskim planom za 2022. godinu i programe komunalnih djelatnosti doo „Komunalno“ Tivat i doo Postrojenja za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat za 2022. godinu.

Glasovima svih povjerenika potvrđena su imenovanja Vesne Barbić za direktoricu JU „Gradska biblioteka“ Tivat i Srđana Krunića za direktora JU „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat“. Takođe, imenovan je novi Savjet JU Muzeja i galerije Tivat, u sljedećem sastavu: član iz reda zaposlenih Mirela Slovnikar, predsjednica Hana Mirkov i članovi Momčilo Macanović, Mile Albijanić i Nikola Klakor. Za člana Opštinske izborne komisije imenovan je Bakir Dupljak.

post slika

Galerija