Izvještaj sa zajedničkog sastanka sa predstavnicima CZIP, partnerima na projektu ’Orniba’

23 jan 2013

U petak 18.01.2013. održan je zajednički sastanak predstavnika Opštine Tivat sa partnerima na IPA projektu ’Orniba’ CZIP (NVO ’Centar za zaštitu i izučavanje ptica’ iz Podgorice).

Predstavnici Opštine Tivat koji su prisustvovali sastanku: Petar Vujović (Savjetnik za Ekonomski razvoj i Međunarodne odnose), Tatjana Jelić (Sekretar za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine) , Biljana Krivokapić (Savjetnica za zaštitu životne sredine ), Dubravka Koparan, Dragana Radulović  i Ratko Perišić (pripravnici u Opštini Tivat) .
Dok su  NVO ’Centar za zaštitu i izučavanje ptica’ predstavljale : Marija Stanišić (glavni koordinator projekta)  i Jelena Delić (asistent na projektu).
Glavna koordinatorka projekta Marija Stanišić (CZIP) prezentovala je projekat, ističući njegove  ciljeve i pojedinačne zadatke i nadležnosti svakog od partnera.
Projekat Orniba se sprovodi u okviru IPA prekogranične saradnje Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
 Partneri iz BiH na  projektu  su: OXFAM ITALIA, NVO Hutovo blato- Naše ptice, NVO Novi val. Partneri iz Crne Gore: NVO Centar za zaštitu i izučavanje ptica Podgorica i Opština Tivat.
Glavni cilj projekta je : očuvanje raznovrsnosti ptica putem zajedničkih aktivnosti Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Posebni ciljevi su:održivi turizam, monitoring ptica, povećanje ekološkog kvaliteta , suzbijanje krivolova, poboljšanje zakona u ovoj oblasti i rješenje problema nedovoljnog stepena upravljanja Tivatskim solilima.
Ciljne grupe ovog projekta su: NVO, lokalna vlast, lovci, granična patrola i uprava, stanovništvo.
Aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru projekta su izrada: regionalne studije uticaja održivog upravljanja na ptice, plan upravljanja Tivatskim solilima, izgradnja platformi i staza na solilima, promocija sinergije birdwatchinga i turizma, edukativne kampanje i treninzi.


Opština Tivat na ovom projektu ima ulogu Savjetodavnog tijela, čije su obaveze:
-Obezbjedjenje važnih podataka vezano za izradu studije ne (održivog) uticaja na ptice (status Tivatskih solila, trenutna situacija u oblasti životne sredine i kapacitet upravljanja ovim područjem)
-Obezbjedjenje lokacije i logistike za promotivne dogadjaje i treninge u okviru edukativne kampanje
-Inputi za izradu Pilot plana upravljanja Tivatskim solilima
-Omogućiti Watchdog inicijativu na teritoriji opštine
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Budžet ( za partnere iz Crne Gore) : 188.266,50 €