Izvođenje radova u ulicama Kava I i Bradaševo I

19 dec 2023

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat obavještava javnost da će na osnovu Rješenja br. 16-341/23-UPI-124/2 od 18.12.2023. godine, početi izvođenje radova u ulicama Kava I i Bradašeo I (poprečno i uzdužno prekopavanje na dijelu kat.parc.br. 4645/2, 4587/2, 4588/6, 4588/8, 4604/2 sve KO Tivat) u cilju povezivanja objekta sa kat.parc.br. 4604/1 KO Tivat, na elektroenergetsku infrastrukturu.

Radovi će se izvoditi fazno, uz naizmjenično odvijanje saobraćaja u zoni izvođenja radova.

Izvođač radova dužan je da obezbjedi nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja kao i da preduzme sve mjere zbog obezbjeđenja i zaštite učesnika u saobraćaju prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list CG", br. 033/12, 058/14, 014/17, 066/19).

Izvođenje radova će trajati od 20.12.2023. godine do 23.12.2023. godine.

Građanima unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i molimo na opreznost.

post slika