Izvođenje radova u ulici Podgorička

07 nov 2023

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat obavještava javnost da će na osnovu Rješenja br. 16-341/23-UPI-192/2 od 07.11.2023. godine, početi izvođenje radova u ulici Podgorička (poprečno i uzdužno prekopavanje na dijelu kat.parc.br. 530/1 i 522, obje KO Tivat ) u cilju povezivanja objekta sa kat.parc.br. 519/3 KO Tivat, na kanalizacionu infrastrukturu.

Radovi će se izvoditi fazno, uz naizmjenično odvijanje saobraćaja u zoni izvođenja radova.

Izvođač radova dužan je da obezbjedi nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja kao i da preduzme sve mjere zbog obezbjeđenja i zaštite učesnika u saobraćaju prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list CG", br. 033/12, 058/14, 014/17, 066/19).

Izvođenje radova će trajati od 07.11.2023. do 30.11.2023. godine.

Građanima unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i molimo na opreznost.

post slika