Javni poziv za jednog člana Etičke komisije

28 mar 2012

Na osnovu člana 24. stav 1. Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl. list CG - opštinski propisi“ br. 24/10), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Tivat, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Tivat iz reda zaposlenih u javnim službama (javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama čiji je osnivač opština) - dalje