Usvojene odluke 21 SO Tivat

28 mar 2012

 

1. Programa rada Skupštine opštine Tivat za 2012 godinu – detaljnije
2. Zaključak o izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2011 godinu – detaljnije
3. Odluka o dopuni Programa uređenja prostora u opštini Tivat za 2012 godinu – detaljnije
4. Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio Tivat“ – detaljnije
5. Odluka o visini naknade za rad članovima Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike opštine Tivat – detaljnije
6. Odluka o stipendiranju studenata  – detaljnije
7. Odluka o usvajanju Glavnog projekta vođenja i regulisanja saobraćajnih tokova u Tivtu – detaljnije
8. Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva – detaljnije
9. Zaključka o umanjenju cijena zakupa zemljišta na kojem opština ima pravo svojine a koristi se za postavljanje terasa ugostiteljskih objekata – detaljnije
10. Zaključka o umanjenju cijena za lokalne komunalne takse u opštini Tivat – detaljnije
11. Odluka o davanju u zakup Doma kulture u Donjoj Lastvi – detaljnije
12. Odluka o određivanju naziva ulica, šetališta i trgova u opštini Tivat – detaljnije
13. Odluka o razmjeni nepokretnosti sa DOO „Knjaz“ Nikšić – detaljnije
14. Odluka o pristupanju realizaciji razmjene zemljišta sa Pravoslavnom Mitropolijom Crnogorsko-primorskom – detaljnije
15. Odluka o davanju saglasnosti za brisanje tereta zabrane otuđenja i opterećenja upisanog na kat.parcelama 417/1,417/4,417/6,417/7 i 460/1 KO Nikovići  – detaljnije