Javna rasprava o Nacrtu odluke o uslovima i načinu sahranjivanja umrlih i uređivanju i održavanju groblja

08 nov 2012

Program Javne rasprave  -  WORD

Nacrt odluke o uslovima i načinu sahranjivanja umrlih i uređivanju i održavanju groblja  -  WORD