JANUAR 2017

30 jan 2017

- 24.01.2017 - Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Opština Tivat i "Indego Plus" d.o.o. Tivat 

- 24.01.2017 - Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Opština Tivat i "FIKO II" d.o.o. Tivat

- 24.01.2017 - Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Opština Tivat i "UNA" d.o.o. Tivat

- 24.01.2017 - Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Opština Tivat i "SDS Company" d.o.o. Tivat

- 24.01.2017 - Ugovor o zakupu_Opština Tivat i "Prehrana" d.o.o. Pljevlja

- 24.01.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Marko Đoković

- 24.01.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Mikulandra Nada, Boris i Željko

- 15.01.2017 - Ugovor o zakupu privremene lokacije_Opština Tivat i "ALLEGRA" d.o.o. Tivat (766/5)

- 15.01.2017 - Ugovor o zakupu privremene lokacije_Opština Tivat i "ALLEGRA" d.o.o. Tivat (766/3)

- 15.01.2017 - Ugovor o zakupu privremene lokacije_Opština Tivat i "ALLEGRA" d.o.o. Tivat (766/1)

- 15.01.2017 - Ugovor o zakupu terase_Opština Tivat i Ljiljana Paškalj

- 15.01.2017 - Ugovor o zakupu terase_Opština Tivat i "E VIVA BOCCA" d.o.o. Tivat

- 13.01.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i "San Bay" d.o.o.

- 11.01.2017 - Ugovor o prodaji nepokretnosti_Opština Tivat i "Normal Company" d.o.o. Podgorica

- 11.01.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i "PMC Invest" d.o.o. i Lukšić Anđelka

- 11.01.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Marko Popović

- 11.01.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Petar Popović

- 10.01.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Aleksandar i Sonja Slijepčević i Jelena Manojlović