JANUAR 2019

24 jan 2019

 - 31.01.2019. - Ugovor o nabavci robe_"Jugopetrol" AD Podgorica - br. 1902-404-44/7-18 - PDF

- 30.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu terase_"Ambient" D.O.O. - br. 0101-464-84/3-18 - PDF

- 28.01.2019. - Anex ugovora o zakupu terase_"Progress Montenegro" D.O.O. - br. 0101-464-80/7-18 - PDF

- 28.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu terase_"Vapiano" D.O.O. - br. 0101-464-117/1- PDF

- 28.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu terase_Marić Slobodan - br. 0101-464-537/2-18 - PDF

- 28.01.2019. - Anex Ugovor o zakupu terase_Ljiljana Paškalj - br. 0101-464-961/2-17 - PDF

- 25.01.2019. - Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza sa prenosom prava susvojine_"Meso Promet" d.o.o. - br. 0101-050-4/1 - PDF

- 23.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_"Tobaccos Press" D.O.O. - br. 0101-464-492/2-15 - PDF

- 23.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_"Tobaccos Press" D.O.O. - br. 0101-464-489/2-15 - PDF

- 23.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_"Allegra" D.O.O. - br. 0101-464-965/2-17 - PDF

- 23.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_"Allegra" D.O.O. - br. 0101-464-964/2-17 - PDF

- 23.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_"Allegra" D.O.O. - br. 0101-464-966/2-17 - PDF

- 22.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_"Larisa Company" D.O.O. - br. 0101-464-188/3-18 - PDF

- 22.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_"IPANEMA" D.O.O. - br. 0101-464-63/5-18 - PDF

- 22.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_"BSD-Seljanovo" D.O.O. - br. 0101-464-87/3-18 - PDF

- 22.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu terase_"Sirena Company" D.O.O. - br. 0101-464-85/3-18 - PDF

- 21.01.2019. - Ugovor o izvođenju radova_Tehno-Gradnja - br. 1902-404-34/20-18 - PDF

- 18.01.2019. - Ugovor o pružanju usluge_ Civil engineer - br. 1902-404-38/9-18 - PDF

- 16.01.2019.- Ugovor o nabavci robe_"Čikom" d.o.o. - br. 1902-404-43/8-18 - PDF

- 09.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_Tobaccos Press" D.O.O. - br. 0101-464-490/2-15 - PDF

- 09.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_"CAPPETANO" D.O.O. - br. 0101-464-278/16-1 - PDF

- 09.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_"KALUĐEROVIĆ- S" D.O.O. - br. 0101-464-493/3-15 - PDF

- 09.01.2019. - Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_"Tobaccos Press" D.O.O. - br. 0101-464-491/2-15 - PDF