JAVNE RASPRAVE 2019

24 jan 2019

PONOVNA JAVNA RASPRAVA NA NACRT PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROCJENE RIZIKA I PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD ZEMLJOTRESA ZA OPŠTINU TIVAT

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - dalje

NACRT PROCJENE RIZIKA - dalje

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD ZEMLJOTRESA NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT - dalje


JAVNA RASPRAVA NA NACRTU PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ELEMENTIMA UTU I ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNOG OBJEKTA OD OPŠTEG INTERESA JAVNA GARAŽA NA UP 134, U ZONI "A", SA SAOBRAĆAJNICOM U ZAHVATU DUP-A TIVAT CENTAR


JAVNA RASPRAVA O TEHNIČKOJ REGULACIJI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ULICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT U NASELJIMA: DJURAŠEVIĆI, BOGIŠIĆI, MILOVIĆI, NIKOVIĆI, RADOVIĆI, GOŠIĆI I KRAŠIĆI

Javna rasprava će trajati 15 dana, od 15.02.2019 do 01.03.2019.godine. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Projekat  može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08 do 11h u zgradi Opštine Tivat-Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj (I sprat, kancelarija br.11). 

Centralna javna rasprava održat će se u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat dana 28.02. 2019.godine u 18:00 časova.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - dalje

ODLUKA O DONOŠENJU PROJEKTA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA - dalje

PROJEKAT TEHNIČKE REGULACIJE - PDF


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ELEMENTIMA UTU I ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNOG OBJEKTA OD OPŠTEG INTERESA TRAFOSTANICE NDTS“C1“ 10/0,4 KV, SNAGE 630 KVA, SA PRIKLJUČKOM 10 KV KABLOVSKIM VODOVODIMA

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU   i  Odlukom  o  pristupanju  izgradnji  lokalnog  objekta  od  opšteg  interesa trafostanice NDTS“C1“ 10/0,4 kV, snage 630 kVA, sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima, na UP TS-1, Zona C u zahvatu DUP-a „Župa-Češljar“ investitora Normal Company d.o.o. će se održati u periodu od 13.02.2019. godine do 19.02.2019. godine.

 Program javne rasprave - PDF

 Odluka o pristupanju - PDF

 Programski zadatak sa UTU1 - PDF


JAVNI POZIV ZA INOVATIVNA RJEŠENJA U ODRŽIVOM TURIZMU U JADRANSKO - JONSKOJ REGIJI

JAVNI POZIV - detaljnije


JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA INTEGRACIJU I ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM ZA OPŠTINU TIVAT ZA PERIOD 2019 - 2021. GODINE

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA INTEGRACIJU I ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM ZA OPŠTINU TIVAT ZA PERIOD 2019 - 2021. GODINE - PDF

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF


JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA/ICA KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

JAVNI POZIV - PDF


JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA ČLANOVE SAVJETA ZA SARADNJU LOKALNE SAMOUPRAVE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

JAVNI POZIV - PDF


JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA PREDSJEDNIKA/CU IZ REDA GRAĐANA I ČLANA/ICU ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U OPŠTINI TIVAT IZ REDA ZAPOSLENIH U ORGANIMA LOKALNE UPRAVE, NEVLADINIH ORGANIZACIJA

JAVNI POZIV - PDF


JAVNA RASPRAVA O LINIJSKOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA

Program javne rasprave - dalje

Nacrt odluke - dalje