JAVNA RASPRAVA O GODIŠNJEM PLANU RAZVOJA SPORTA OPŠTINE TIVAT ZA 2017. GODINU

10 maj 2017

- JAVNA RASPRAVA O GODIŠNJEM PLANU RAZVOJA SPORTA OPŠTINE TIVAT ZA 2017. GODINU - dalje

- GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SPORTA ZA OPŠTINU TIVAT ZA 2017. GODINU - dalje