Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije “Aerodrom – Tivat”–Sektor 24 i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

26 jun 2012

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Aerodrom - Tivat"–Sektor 24 i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu - PDF