JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RAZVOJ SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE STARIJIH ZA PERIOD OD 2019-2022. GODINE ZA OPŠTINU TIVAT

28 aug 2019

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RAZVOJ SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE STARIJIH ZA PERIOD OD 2019-2022. GODINE U OPŠTINI TIVAT - PDF