JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2019. GODINU

13 nov 2018

Program javne rasprave - dalje
Nacrt Odluke o budžetu opštine Tivat za 2019. godinu - dalje
Odluka o nacrtu budžeta za 2019. godinu - dalje