JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TIVAT ZA 2016-tu godinu

01 aug 2016

Program javne rasprave - dalje

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Tivat za 2016 godinu - detaljnije